Jakość i wydajność

Korzyści wprowadzenia tego systemu są bardzo podobne do korzyści płynących z wprowadzenia norm ISO do zakładu pracy czyli zwiększenie jakości i wydajności produkcji, zmniejszenie kosztów produkcji oraz poprawa wizerunku firmy.