Czym jest GMP

GMP to w skrócie praktyka dobrej produkcji (Good Manufakturing Practice). Definicja ta dotyczy głównie produktów rolno-spożywczych. GMP, podobnie jak HACCP, ma niemal takie same działanie jak norma ISO 22000.

GMP kieruje zaleceniami jakie musi przestrzegać producent, aby nie naruszyć żadnych przepisów sanitarnych które obowiązują w danym państwie.

Jaka jest więc rola GMP w normach jakości? Otóż każde przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, powinno wprowadzić system GMP jako punkt wyjścia dla opracowywania i wdrażania innych systemów jakości na przykład ISO.