Aktualizacja norm

W odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego zarządzania, 15 grudnia 2000 roku nastąpiła aktualizacja norm ISO 9000. Spowodowało to, że wszystkie organizacje które miały wdrożony system jakości ISO 9000:1994, musiały przystosować się do systemu wymagań nowej normy.

Obecnie firmy chcące wdrożyć system jakości ISO 9000:2000, muszą stosować się już tylko i wyłącznie do nowych norm.