System HACCP

HACCP to w skrócie analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points).

HACCP to system, którego działanie polega na identyfikacji i ocenie wszelkich zagrożeń wynikających z procesu produkcyjnego wyrobów rolno-spożywczych. System ten pozwala również określić wszelkie środki, które są niezbędne do opanowania zagrożeń i zagwarantowania bezpieczeństwa żywieniowego.

Pierwszym zadaniem HACCP było zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego dla astronautów. System ten został opracowany wraz z NASA. Dziś system HACCP jest stosowany na całym świecie w zakładach przemysłu spożywczego różnych wielkości.